nieuws - www.kunstroutegulpenwittem.nl

Gulpen-Wittem
Kunstroute
Ga naar de inhoud

nieuws

10e editie Kunstroute Gulpen-Wittem
De 10e editie van de Kunstroute Gulpen-Wittem mag in alle opzichten als geslaagd worden beschouwd.
 
De werkgroep had wederom een keur aan kunstenaars bereid gevonden om hun kunstwerken te laten bewonderen.
 
Het publiek en de kunstenaars waren enthousiast over de organisatie, de spreiding van de locaties en het veelzijdige aanbod terwijl de zon zich gedurende het pinksterweekend uitbundig liet zien.
 
Vaak zegt men dat iets of iemand op z’n hoogtepunt moet stoppen ….
 
Tijdens de voorbereiding van de 10e editie van de kunstroute is er, na lang beraad, besloten dat dit bestuur/werkgroep de laatste kunstroute zou gaan organiseren.
 
De werkgroep van de Stichting Kunstroute Gulpen-Wittem zag dit laatste georganiseerde weekend als een moment om het stokje over te kunnen dragen aan een eventuele nieuwe ploeg om de 11e editie te gaan organiseren.
 
Bij de nabespreking van de laatst gehouden kunstroute heeft de werkgroep definitief besloten in z’n geheel te stoppen, ondanks bovengenoemd succes bij de 10e editie.
 
Via Facebook en onze website maken we onze beslissing bekend en hopen dat er zich mensen aanmelden die de Stichting Kunstroute Gulpen-Wittem van ons willen overnemen.
 
Aanmelden kunt u via de mail: kunstroute.gulpenwittem@gmail.com
 
Vóór 1 januari 2024 hoopt de werkgroep dat er gegadigden zijn gevonden, anders zal de Stichting Kunstroute Gulpen-Wittem worden opgeheven per 31 december 2023.
 
De einddatum is gesteld om de nieuwe ploeg de tijd te geven de 11e editie, in 2025, voor te bereiden.
 
De werkgroep heeft jaren vol fijne energie aan de eerdere edities gewerkt. Wij danken dan een ieder, in het bijzonder de gemeente Gulpen-Wittem, voor hun bijdragen die het mogelijk maakte de 10e editie te organiseren.
 
 

Werkgroep Kunstroute Gulpen-Wittem.
De Kunstroute Gulpen-Wittem is voorbij
Dank aan de kunstenaars en bezoekers:
zij allen hebben dit evenement mogelijk gemaakt.


Op deze website kunt u de deelnemende kunstenaars terugvindenKunstroute
Gulpen - Wittem
Terug naar de inhoud