avg - www.kunstroutegulpenwittem.nl

Gulpen-Wittem
Kunstroute
Ga naar de inhoud

avg


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beste kunstenaars,
Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hier lees je hoe de Stichting Kunstroute Gulpen-Wittem hiermee om gaat en wat we doen met jouw persoonsgegevens.
Om de Kunstroute Gulpen-Wittem te organiseren en te verbeteren, verzamelen we gegevens zoals door middel van aanmeldingsformulieren. We vinden het belangrijk dat je privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.
De persoonlijke gegevens die u de stichting verstrekt , dienen eigenlijk separaat in een verwerkersovereenkomst te staan.
Voor de stichting Kunstroute Gulpen-Wittem is dit geen handige zaak. Daarom staan er, op de aanmeldingsformulieren voor de nieuw te organiseren kunstroute, duidelijke afspraken over dit onderwerp op het formulier, waar u mee akkoord kunt gaan of niet. Dit formulier ziet de stichting dan als verwerkersovereenkomst met u.
Met dit akkoord geef je toestemming en dat is voldoende als verwerkersovereenkomst.
De stichting werkt niet met anderen/derden die uw gegevens nodig zouden kunnen hebben. Ook worden gegevens en/of foto’s niet gedeeld/afgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De stichting houdt uw gegevens alleen in bezit voor zolang dit nodig is t.b.v. het organiseren van de kunstroute .
Alle gegevens die de Stichting Kunstroute Gulpen-Wittem van jou verwerkt, mag je inzien en aanpassen. Verzoek tot aanpassen/verwijdering van uw gegevens dient u ons schriftelijk te melden, waarna het bestuur de gegevens zal aanpassen of wissen.
De stichting gebruikt op de website geen cookies of andere technische foefjes om informatie in te winnen van bezoekers van de website.
Websitebezoek en e-mails: gegevens over onder meer het tijdstip waarop je ons bezoekt, vanaf welk apparaat en of je een e-mail opent en klikt op een link registreren wij niet.

Kunstroute
Gulpen - Wittem
Terug naar de inhoud