inschrijven - www.kunstroutegulpenwittem.nl

Gulpen-Wittem
Kunstroute
Ga naar de inhoud

inschrijven


Reglement voor deelname Kunstroute Gulpen-Wittem 2023

Aanmeldingsprocedure:
Kunstenaars kunnen zich tot 1 december 2022 inschrijven middels een inschrijfformulier dat op deze website te vinden is.
Vul dit formulier volledig in en stuur dit, samen met de foto's, naar kunstroutegulpenwittem2023@gmail.com (via de website gaat dat met een druk op de knop "verstuur" eronder)

Selectie kunstenaars:
Na de sluitingsdatum van 1 december 2022 worden alle inschrijvingen verzameld, verdeeld op discipline en beoordeeld. De selectie vindt plaats door de werkgroep van de Kunstroute Gulpen-Wittem. Vervolgens ontvangt de kunstenaar per mail een bevestiging of deelname mogelijk is en ontvangt nadere informatie over de gang van zaken. Nadat een bevestiging van deelname is ontvangen dient de kunstenaar het bedrag voor deelname binnen 10 dagen over te maken. (Info over de betaling ontvangt u bij toezegging)
Selectie en toelating vindt plaats op basis van uw werk waarmee u zich heeft ingeschreven. Het exposeren van werken van collega-kunstenaars is niet toegestaan. Hij/zij dient zich zelf ingeschreven te hebben. Alleen als de betreffende kunstenaar geselecteerd is en toestemming heeft om te exposeren kan hij/zij exposeren. Het is mogelijk een voorkeur op te geven om samen te exposeren, de organisatie probeert een locatie te vinden waar dit mogelijk is, maar kan op voorhand niets beloven.

Locatie:
De geselecteerde kunstenaars (die niet op een eigen locatie staan) krijgen bericht over de locatie, zodat zij zelf contact op kunnen nemen met de eigenaar van de locatie om afspraken te maken over de inrichting van de expositie. Let hierbij ook op mogelijkheden van bevestiging van werk, verlichting etc. Sokkels, ophangsystemen en verlichting dient de kunstenaar zelf mee te nemen. Zonder toestemming van de locatiehouder is het niet toegestaan om in muren etc te boren of te spijkeren. In sommige gevallen verricht de locatiehouder hand- en spandiensten tijdens het inrichten van de expositie. De exposant blijft echter altijd verantwoordelijk voor zijn werken. Per locatie kunnen meerdere kunstenaars geplaatst worden, de kunstenaars stemmen onderling en in goede samenwerking met hun mede-exposant en locatiehouder af hoe de beschikbare ruimte wordt verdeeld.

Contact locatiehouder:
Neem uiterlijk 14 dagen voor de Kunstroute-dagen contact op met de locatiehouder. U maakt zelf afspraken wanneer u de locatie gaat bezichtigen en wanneer u de locatie inricht. Indien er meerdere kunstenaars op een locatie staan is het mogelijk samen de locatie te bezoeken. Neem daarvoor zelf contact op met de mede-exposant.

Inschrijfkosten:
Het inschrijfgeld bedraagt € 75,-

Aanvangs- en sluitingstijd:
Zaterdag t/m maandag  27mei t/m 29 mei 2023 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Aan de kunstenaars het dringende verzoek om tijdig aanwezig te zijn en de locatie op zaterdag om 9.30 uur ingericht te hebben. Het afbreken vóór maandag 29 mei 2023 om 17.00 uur is niet toegestaan.

Annulering deelname:
Kunstenaars die hun bijdrage binnen de vastgestelde termijn hebben overgemaakt kunnen bij (onvoorziene) annulering hun deelnamekosten niet terugvorderen vanwege gemaakte kosten door de organisatie.

Publiciteit:
De Kunstroute Gulpen-Wittem zorgt voor publiciteit vooraf en tijdens de Kunstroutedagen en maakt hierbij o.a. gebruik van diverse (sociale) media, het internet en affichering. Aan de deelnemende kunstenaars wordt promotiemateriaal beschikbaar gesteld, zowel via internet als op papier. Wij vragen de kunstenaars ons hierbij te helpen, deel de berichten/reclame die op facebook staan, plaats posters op toegestane locaties. Hoe meer promotie wij samen maken, hoe meer bezoekers wij kunnen begroeten tijdens de Kunstroute-dagen.
De door de kunstenaar aangeleverde foto's mogen wij gebruiken voor reclamedoeleinden, zowel in de catalogus, op Facebook, posters, website etc. De foto's die wij maken van u of uw werk tijdens de Kunstroute-dagen mogen wij gebruiken als reclame voor, tijdens en na de Kunstroute-dagen en voor volgende edities. Kunstenaars hebben géén inspraak op de lay-out van Facebook, de website en catalogus.

Aansprakelijkheid:
De organisatie van de Kunstroute Gulpen-Wittem is niet (hoofdelijk) aansprakelijk voor diefstal of schade aan kunstwerken, voor schade aan derden als gevolg van nalatigheid van de locatiehouder met betrekking tot de veiligheid van en aan personen voorafgaand, tijdens en na afloop van de Kunstroute-dagen. De organisatie, noch de locatiehouder, kan aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van of schade aan eigendommen van de kunstenaar. Kunstenaars blijven zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan kunstwerken voor, tijdens en na afloop van de Kunstroute-dagen. Deelnemende kunstenaars dienen kunstwerken zodanig te plaatsen dat bezoekers zelf geen schade of letsel kunnen oplopen door ondeskundig of onveilige plaatsing.

.
Kunstroute
Gulpen - Wittem
Terug naar de inhoud